Bu bölümde YDS için Video Dersler yer almaktadır.

YÖKDİL Grammar dersinde, YÖKDİL Sınavı kapsamında Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında sınav müfredatına yönelik gramar derslerine yer verilmiştir.

Ders İçeriği:

THE ENGLISH VERB TENSES

MODALS and SIMILAR EXPRESSIONS

THE PASSIVE

CONDITIONAL CLAUSES

NOUN CLAUSES and REPORTED SPEECH

GERUNDS and INFINITIVES

ADJECTIVES and ADVERBS

RELATIVE CLAUSES

CONJUNCTIONS and TRANSITIONS


YÖKDİL Vocabulary dersinde, YÖKDİL Sınavı kapsamında Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında sınav müfredatına yönelik kelime çalışmalarına ve kelime sorularında kullanılan çözüm tekniklerine  yer verilmiştir.

Ders İçeriği:

TOPICAL VOCABULARY AND LEXICAL FIELDS

COINING WORDS: NEOLOGISMS AND LEXICON OF A LANGUAGE

DENOTATION AND CONNOTATION

TYPES OF REGISTER / TONE

COLLOCATION

HOW TO PROFIT FROM DIFFERENT TYPES OF DICTIONARIES

PHRASAL VERBS

IDIOMS

FALSE COGNATES


Soru çözümleri için ilk dersler YDS Grammar Dersinde işlenen Grammar Konularında verilen Revision Testlerin çözümlerine ayrılmıştır. Son bölümlerde ise Genel Revision Testler ve DENEME sınavlarının çözümleri yapılmış ve sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmış ve örnekler üzerinde gösterilmiştir.

YÖKDİL Reading dersinde, YÖKDİL Sınavı kapsamında Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında sınav müfredatına yönelik paragraf analizi ve paragraf sorularının çözümünde kullanılan tekniklere yer verilmiştir.

Ders İçeriği:

VOCABULARY KNOWLEDGE FOR EFFECTIVE READING

TOPICS OF PARAGRAPHS 

MAIN IDEAS 

PATTERNS OF ORGANIZATION

·         Listing

·         Sequence

·         Compare and Contrast

·         Cause and Effect

READING COMPREHENSION QUESTIONS TYPES

·         Main Idea Question

·         Supporting Idea Question

·         Inference Type Question

·         Applying information to context outside passage

·         Logical Structure

·         Style and Tone